Well come iam advocate desire to help in the matter of Legal counseling and legal drafting as per the client's needs in the matter of civil and criminal cases such as land administration, the partition of property, contract, agreement, court marriage and divorce, company registration, domestic violence, business registration, drug abuse, road accident, insurance and handle many more legal issues in court proceedings.

 • कोर्ट मेरिज  तथा सम्वन्ध विच्छेद  मिलापत्र
 • अंश /मानाचामल / लेनदेन 
 • कम्पनि  दर्ता 
 • बैकिङ कसूर तथा चेक अनादर

 

 

 

 

No educations info found.
No experiences info found.
No Association found.
No award found.
No videos found.
No Blog record found.

कोर्ट मेरिज भनेको अदालतमा गएर गरिने दर्ता द्धारा विवाह गर्ने पद्धती  हो। 

आफु वसोवास  गरेको जिल्ला अदालतमा गई कोर्ट मेरिज गर्न सकिन्छ।

केटा केटी दुवैको उमेर २० वर्ष पुगेको हुनु पर्दछ ।

कोर्ट मेरिज गर्नको लागि चााहिने कागजातहरुः-

- नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र

-अविवाहित रहेको व्यहोरा खुलाइएको आफुवसोवास गरेको वडाको सिफारिस

-२ जना साक्षीहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्र

-पासपोर्ट साइजको केटाको र केटीको ४/४ प्रति फोटो

- रित  पुर्वकको निवेदन

कोर्ट मेरिज गर्न आवश्यक कागजात हरु सहित निवेदन   दिएमा निवेदन दिएको भोलि वा पर्सी पल्ट सम्म काम सम्पन्न भै सक्छ।

कानून वमोजिम सम्वन्धविच्छेद नगरी अर्को विवाह गर्न पाइदैन।

आफु वसेको जिल्ला अदालतमा गएर सम्वन्ध विच्छेदको निवेदन पेश गर्नु पर्छ।निवेदन दर्ता भएपछी कानूनी प्रकृया वमोजिम सम्वन्ध विच्छेद गर्ने गरिन्छ। पति पत्‍नि विच आपसी सहमतिमा सम्वन्ध विच्छेद गर्न पनि सकिन्छ र कुनै एक पक्षले मात्र पनि निवेदन पेश गर्न सक्छन।

 आपसि सहमतिमा भए  निवेदन दर्ता भएको भोलि वा पर्सिपल्टनै सम्वन्ध विच्छेद गर्न सकिन्छ । यदि  पत्‍निले अंश को मागदावी गरेको अवस्था छ भने अंशवण्डा गरि सम्वन्ध विच्छेद गर्नु पर्ने हुन्‍छ।


(4) Reviews
 • EXCELLENT
  5 / 5.0
  100 % recommend this Lawyer
  SCORE BREAKDOWN
  • Communication Skills
  • Price
  • Professionalism
  • Availability
  • Deliver service in timely manner
  • Recommend to others
  uma kimari pokhrel
  uma kimari pokhrel says:
  2 years ago |

  best and helpful lawyer

  Share Review :
 • EXCELLENT
  5 / 5.0
  100 % recommend this Lawyer
  SCORE BREAKDOWN
  • Communication Skills
  • Price
  • Professionalism
  • Availability
  • Deliver service in timely manner
  • Recommend to others
  Digital Learning
  Digital Learning says:
  11 months ago |

  Mr Chandra prasad Pokharel is dynamic and helpful lawyer .

  Share Review :
 • EXCELLENT
  5 / 5.0
  100 % recommend this Lawyer
  SCORE BREAKDOWN
  • Communication Skills
  • Price
  • Professionalism
  • Availability
  • Deliver service in timely manner
  • Recommend to others
  Digital Learning
  Digital Learning says:
  11 months ago |

  cooperative and dynamic manner .

  Share Review :
 • EXCELLENT
  5 / 5.0
  100 % recommend this Lawyer
  SCORE BREAKDOWN
  • Communication Skills
  • Price
  • Professionalism
  • Availability
  • Deliver service in timely manner
  • Recommend to others
  kvdalaw
  kvdalaw says:
  10 months ago |

  Mr pokharel is very smart and dedicative lawyer.

  Share Review :

Leave Review to Advocate Mr. Chandra Prasad Pokharel

Browse Lawyers Alphabetically